Tham Quan

Dmz

Các tour du lịch này là cơ hội cho những ai từng có mặt trong hai cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Trở lại chiến trường xưa là mong đợi của nhiều cựu chiến binh, để hồi tưởng lại thời kỳ chiến tranh, qua đó mà các cựu chiến binh đã biết đến đất nước và người dân […]

View more Xem thêm

HD1 - Thăm Đại Nội và Nhà vườn

Thăm Đại Nội (Cột Cờ, Ngọ Môn, Cửu bác Thánh, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Cửu Đỉnh) và Nhà vườn.

View more Xem thêm

HD2 - Thăm Đại Nội và Chùa Thiên Mụ

Thăm Đại Nội (Cột Cờ, Ngọ Môn, Cửu bác Thánh, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Cửu Đỉnh) và Chùa Thiên Mụ.

View more Xem thêm

HD3 - Tham quan Chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén

Tham quan Chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén.

View more Xem thêm

HD4 - Viếng thăm Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức

Viếng thăm Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức.

View more Xem thêm

HD5 - Viếng thăm Thiên Mụ, Lăng Minh Mạng

Viếng thăm Thiên Mụ, Lăng Minh Mạng.

View more Xem thêm

FD1 - Khởi hành từ ANA MANDARA, viếng thăm chùa Thiên Mụ,Hòn Chén

Khởi hành từ ANA MANDARA, viếng thăm chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén và Lăng Minh Mạng, trở về khách sạn ăn trưa. Trong khi buổi trưa đi tham quan Đại Nội (Cột Cờ, Ngọ Môn, Cửu bác Thánh, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Cửu Đỉnh), tiếp tục tham quan chợ Đông Ba.

View more Xem thêm

FD2 - Khởi hành từ ANA MANDARA, viếng thăm lăng Tự Đức, lăng Khải Định

Khởi hành từ ANA MANDARA, viếng thăm chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén và Lăng Minh Mạng, trở về khách sạn ăn trưa. Sau buổi trưa, tiếp tục tham quan lăng Tự Đức và lăng Khải Định

View more Xem thêm